Vzduchotechnika

Průmyslová vzuchotechnika


Jedná se o vzduchotechniku technologií a procesů, cílem je zajistit konstantní a přesné prostředí nezávisle na prostředí vnějším. Rozsahy jednotlivých parametrů, teploty vlhkosti musí být často velmi přesné. Těchto podmínek dokážeme dosahovat pomocí kvalitních systémů měření a regulace v závislosti na použité technologii VZT.

Větrání provozů a průmyslových hal


Vlivem technologií instalovaných v provozech a halách dochází často k diskomfortu zaměstnanců případně ke špatnému vnitřnímu prostředí pro výrobu (vysychání produktů, udržování minimální teploty v hale..). Tuto problematiku dokážeme řešit několika způsoby. Jelikož v některých případech je komplexní řešení větrání celých hal příliš nákladné, nabízíme technologii TROPICKÉHO větrání, kdy dochází k částečnému ochlazení a výměně vzduchu v hale. Pro bližší informace o tomto systému nás prosím kontaktujte..Průmyslová filtrace pro technologická odsávání


Při jednotlivých technologických procesech se do odsávaného vzduchu dostávají i látky, které je třeba odloučit. Můžou to být aerosoly ale také pachy které by později narušovaly okolní prostředí. Tyto látky jsme schopni eliminovat v některých případech z odsávaného vzduchu zcela vyloučit. V případě pachů naše společnost spolupracuje s předním světovým specialistou v této problematice - Francouzskou společností groupe PRO ECO2.

Vzduchotechnika kompresoroven


Díky několikaletým zkušenostem s touto problematikou dokážeme kompresorovny větrat efektivně při udržení přijatelných pořizovacích nákladů.

Vzduchotechnika pekáren a potravinářských provozů


Jedná se o specifické odvětví vzduchotechniky díky nárokům na jednotlivé úseky které se v pekárnách vyskytují může často docházet k chybnému větrání, případně špatným teplotním podmínkám. Naše firma realizovala v minulosti mnoho pekáren od těch nejmenších vesnických až po pekárny s rozlohou přes 7000 m2 jako je například tato

Větrání čistíren odpadních vod